Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Általános szerződési feltételek amely az Atáska Web Kft., (székhelycím: 2040 Budaörs Gervay Mihály utca 2. (telephely/visszaküldési cím: 2049 Diósd Ipar utca 28.), Nyilvántartást vezető hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-09-215929, Adószám: 27955051-2-13, Telefonszám: +36 70 638 2910, e-mail cím: info@ataska.hu) mint a https://ataska.hu internetes címen elérhető honlap (továbbiakban: „Honlap”) üzemeltetője és egyben Eladó (a továbbiakban: „Eladó”) másrészről a honlapra látogató vagy ott megrendelést adó természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, mint vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) jogügyleteire alkalmazandó, és amelynek tartalmát a Vásárló megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen általános szerződési feltételek a Honlapon elektronikusan rögzített megrendelés jóváhagyásával lépnek hatályba; az ilyen megrendeléssel Vásárló egyben kijelenti, hogy megismerte, elfogadta és magára nézve kötelezőnek ismerte el jelen általános szerződési feltételeket (továbbiakban: ÁSZF), melyek közte és az Eladó között létrejött szerződés részét képezik. A kiállított számlák közvetített szolgáltatást tartalmaznak. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa az ÁSZF-et, melynek mindenkori szabályaihoz Vevő a Honlapon tudja megismerni. A módosított szerződési felételek csak a módosítást követően leadott megrendelésekre vonatkoznak.

1. A TEVÉKENYSÉG JOGSZABÁLYI ALAPJAI

2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről;
Az Európai Únió Tanácsának 44/2001/EK rendelete;
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet;
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;

2. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1. A honlapon elérhető termékek kiválasztásával, a mennyiségi, szín és méret adatok megadásával, majd a termék internetes „kosárba” helyezésével és Eladó 24 órán belüli elektronikus visszaigazolásával Eladó és Vásárló között adásvételi szerződés jön létre. A „Megrendelés és fizetés” gomb megnyomása előtt Vásárlónak lehetősége van a megrendelés áttekintésére és a címadatoknak a  módosítására is. A „Megrendelés és fizetés” gomb megnyomásával Vásárló elfogadja a jelen szabályzatban foglalt feltételeket amelyről írásbeli, email-es visszaigazolást kap. A visszajelzéssel Eladó megerősíti a szerződés létrejöttét, de az esetleges visszautasításra is ezen visszajelzés szolgál. A megerősítés tartalmazza a megrendelt áru mennyiségét, vételárát, a kiválasztott kézbesítési és fizetési módot, a kézbesítés várható idejét és a vevő által megadott cím adatokat, továbbá a reklamáció és szerződéstől való elállás feltételeit is. A vásárló PDF vagy más megfelelő formátumban az általa megadott e-mail címre számlát kap a megvásárolt termékek után.   

2.2. A megrendelés történhet telefonon is vagy írásban a info@ataska.hu e-mail címen  is. Az online megrendeléseket a hét minden napján, a nap 24 órájában meg lehet tenni, a telefonos és e-mailben történő megrendelésre munkanapokon, 8:00 és 16:00 óra között van lehetőség. A hétvégén, vagy munkaszüneti napokon adott rendelések az azokat követő első munkanapon kerülnek feldolgozásra. Vásárló regisztráció nélkül is adhat megrendelést.

2.3. A megrendelés feltétele az űrlapon szereplő összes kötelező adat pontos megadása, melyek elengedhetetlenek a termék kézbesítéséhez és a megfelelő  számlázásához.

2.4. Adatbeviteli hibák kijavítására elektronikus levélben van lehetőség, Eladó fentiekben feltüntetett e-mail címén.  

2.5. A termék tulajdonjoga a vételár kifizetése a termék birtokának átruházását követően száll át a Vásárlóra. Az Eladó a termék tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A megkötött szerződés nyelve a magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt az Eladó nem iktatja, de a megrendelés időpontját, a megrendelt termék adatait, árát és a szállítás költségét mind az Eladó, mind a regisztrált Vásárló a Honlapon visszakeresheti felhasználónevével és jelszavával történő belépést követően.

2.6. A Honlapon szereplő termékeket Eladó részletes leírással látta el, amely kiterjed az árra, a termék anyagára és egyéb lényeges tulajdonságaira.  A termékekről készült képek és leírások a konkrét modellre vonatkoznak. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a téves adatfelvitel és „félreütés” következtében a webáruházban feltüntetett esetlegesen hibás adatokért - ideértve a tévesen feltüntetett termék méreteket, termék leírásokat és a vételárat is.

2.7. A termék vételárának bankkártyával történő kifizetése illetve előre átutalása esetén a szerződés Eladó általi teljesítésének feltétele, hogy a termék vételára az Eladó számláján jóváírásra kerüljön.

2.8. Utánvétes vásárlás esetén a teljesítés feltétele, hogy a Vevő a megrendelés során adatait pontosan megadja, a futárszolgálat általi kézbesítéskor a címhelyen ő vagy meghatalmazottja ott tartózkodjon és a vételárat a futárnak hiánytalanul megfizesse.

3. FIZETÉS

3.1. A termék vételárát utánvéttel, készpénzben vagy bankkártyával a futárnál lehet megfizetni. Utánvét fizetési kezelési költség 400 Forint. Az utánvét szolgáltatás díját az "Adatok ellenőrzése" oldalon, a rendelés leadásakor összegzi a rendszer és az internetes megrendelést visszaigazoló e-mail üzenet is tartalmazza.

3.2. Barion Payment Zrt. internetes bankkártyás fizetés esetén a rendszer a megrendelés leadása után automatikusan átirányítja a Barion fizetési felületére, ahol az Ügyfél köteles megadni a bankkártya adatait melyet csak és kizárólag a Barion Payment Zrt. rendszere láthat. A fizetés lezárulta után a rendszer automatikusan vissza irányít az ataska.hu webáruházba. Tehát az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. .

3.3. Banki átutalással történő fizetés esetén az utalás közlemény rovatában az Ügyfél köteles feltüntetni a termék megrendelési azonosítóját. A vételár megfizetésének az az időpont számít, amikor a termék vételára hiánytalanul jóváírásra kerül a visszaigazoló levélben megjelölt bankszámlán. Banki átutalással történő fizetés esetén a termék szállításra történő átadása a vételár Eladó bankszámláján történő jóváírását követően történik meg. Átutalással történő fizetés esetén, amennyiben a vételár a megrendelés beérkezését követő 3. (harmadik) banki értéknapig nem kerül jóváírásra az Eladó bankszámláján, az Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől egyoldalúan elállni, és ezzel kapcsolatban vele szemben semminemű kártérítési igény nem támasztható.

 

4. ÁR - HIBÁS ÁR

4.1. A Holnapon feltüntetett árak valósak, a megrendelés visszaigazolásában szereplő árak abban az esetben sem változnak, ha Eladó közben megváltoztatja a termék vételárát. A fentiek figyelembevételével a termékek honlapon feltüntetett vételárát Eladó megváltoztathatja, ár és egyéb kedvezményt biztosító akciókat indíthat és zárhat le. A vételár az általános forgalmi adót és – amennyiben ilyen fizetendő – a vámot is tartalmazza. Amennyiben az Eladó az internetes megrendelést követően rajta kívül álló ok miatt, így különösen hiányos adatok, vagy utóbb bekövetkező árfolyam ingadozás miatt nem tud eleget tenni a megrendelésének, úgy ebben az esetben a teljesités felmondása előtt felveszi a kapcsolatot az ügyféllel az adatok egyeztetése érdekében. Egyebekben a teljesítés elmaradásáról a Vásárlót haladéktalanul írásban (e-mailben) tájékoztatja.

4.2. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a téves adatfelvitel és „félreütés” következtében a webáruházban feltüntetett esetlegesen hibás adatokért - ideértve a tévesen feltüntetett termék méreteket, termék leírásokat és a vételárat is. Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül: 0 Ft-os ár, kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék). Amennyiben a rendelés feldolgozása során bármilyen hibára fény derülne (pl. hibásan feltüntetett ár), akkor erről a Vásárlót az Eladó értesíti. Hibás ár feltüntetése esetén az Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést. A Vásárlónak ilyen esetben jogában áll a rendeléstől elállni.

4.3. Amennyiben a megrendelésben a Vásárló által rögzített adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy ütköznek az ÁSZF valamely feltételével, Eladó a rendelést indokolás nélkül törölheti.

5. SZÁLLÍTÁS

5.1. A Honlapon feltüntetett ár a szállítási szolgáltatás árát nem tartalmazza. A futár igénybevételével történő szállítási szolgáltatás díja, futárszolgálattól függően változó.

5.2. GLS házhozszállítás, GLS csomagpontra szállítás és Packeta szállítás 29 990 Ft felett ingyenes, alatta 1190 Forint.

5.3. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak. A rendelés számlája közvetített szolgáltatást tartalmaz.

6. A TERMÉK ÁTADÁSA – ÁTVÉTELE

6.1. A termék várható kiszállítási ideje még a „Megrendelés és fizetés” gomb lenyomása előtt megismerhető. Az Eladó a szerződés létrejöttét követően haladéktalanul kiszállítás céljából a terméket a futárszolgálatnak, aki kiszállítja azt a Vásárló által megadott címre. Vásárló köteles olyan címet feltüntetni szállítási címként, ahol a szállítás napján biztosan tartózkodik valaki, aki át tudja venni a csomagot.

6.2. A várható kézbesítési idő a megrendelés másnapjától számított 1-5 munkanap, legfeljebb 2 héten belül. Az esetleges hosszabb szállítási időről email-ben vagy telefonon az Eladó értesíti a Vevő-t. Amennyiben a Vevő fizetési formaként az internetes utalást választja, a megrendelés feldolgozása a megrendelés ellenértékének (adott esetben szállítási költségeinek) a bolt számláján történő könyveléséig késhet.

6.3. Futárszolgálatos kiszállítás esetén kiküldött termékeink doboza ragasztószallaggal vannak ellátva. Amennyiben ez sérült, fel van vágva, vagy el van tépve, úgy kérjük, a csomagot ne vegyék át, és jelezzék ügyfélszolgálatunknak. A csomagok biztosítva vannak, amennyiben azonban sérülten átveszi azt és nem jelzi a futárnak a sérülést, úgy nem áll módunkban utólag cserélni a terméket. Felhívjuk figyelmét, átvételkor még a szállító jelenlétében ellenőrizze a csomagolást (esetlegesen szakadt, benyomódott, lyukas-e a csomagolás), és azt csak sérülésmentesen vegye át. Amennyiben az átvétel után a kicsomagoláskor talál sérülést a terméken, úgy azt legkésőbb az átvételtől számított 24 órán belül email-ben jelezni kell az ügyfélszolgálatunk felé. Ennek elmulasztása és későbbi reklamációt már nem tudunk elfogadni.

6.4. Amennyiben a csomagot előre kifizette nekünk a vásárló (Barionon online vagy banki utalással) és a futártól nem veszi át a rendelést, vissza szállítják hozzánk a csomagot és a vásárlás összegét visszautaljuk.

7. ELÁLLÁSI JOG

7.1. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a rendelés teljesítésétől indoklás nélkül - a vételár kiegyenlítése előtt bármikor – elálljon.

7.2. A természetes személy Vásárló az internetes megrendelés esetén a szerződéstől a termék kézhezvételének napjától számított 30 (harminc) nap elteltéig indokolás nélkül elállhat. A vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

7.3. A Vásárlói elállást egyértelműen közölni kell ez Eladóval. Elállás esetén Vásárló köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb a csomag átvételétől számított 30 (harminc) napon belül visszaküldeni (érvényes 2021.03.12-től visszavonásig), illetve a vállalkozásnak átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

7.4. Jogszerű elállás esetén az Eladó a vásárló által kifizetett teljes Termék(ek) vételára kerül visszautalásra haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül, a kiszállítás költésge és a fizetéssel kapcsolatos kezelési költség nem kerül visszautalásra, amennyiben volt.  Részleges elállás (azaz több terméket magában foglaló megrendelés egy részére/egy-vagy több termékére vonatkozó elállás) esetén az adott Termék(ek) vételára kerül visszautalásra, a kiszállítás költsége és a fizetéssel kapcsolatos kezelési költség nem. A visszatérítés az ügyfél által megadott bankszámlaszámra visszautalással történik. Az ügyfelet nem terheli banki költség a vételár visszatérítésével kapcsolatban. Eladónak jogában a visszafizetést felfüggeszteni a termék visszaérkeztéig, vagy a visszaküldés hitelt érdemlő igazolásáig. Ha a vásárló nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből fakadó töbletköltséget a vállalkozás nem köteles megtérteni. 

7.5. A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vásárlót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

7.6. A vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot az átvétel után megsérült, használt termékre. A méret ellenőrzését meghaladó mértékű használat az elállási jog elveszítésével jár.

7.7. Eladó nem köteles a termék(ek)et visszavásárolni, ha azt a Vásárló sérült vagy használt állapotban juttatja vissza. Ha a Vásárló eltávolította a termék(ek)ről az eredeti gyártói címkét, az már nem új termék, így nem áll módunkban visszavenni. Ilyen termék(ek) visszaküldése esetén azt a Vásárló költségére az Eladó visszaküldi portósan (Mely a visszaszállítás költségét jelenti, aktuális szállítási költség + aktuális fizetéssel kapcsolatos kezelési költség). A Vásárló a futárnál a csomag visszavételekor köteles megtéríteni, készpénzben vagy bankkártyával.), vagy felelős őrzésbe veszi.

7.8. Írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot írásban kell megküldeni a termék átvételét követő 14 napon belül. Postai úton történő levél küldésekor az Ataska.hu címére. „Atáska-visszáru” megjegyzést jól láthatóan fel kell tüntetni. Az elállási nyilatkozat e-mail üzenetben is teljesíthető az Eladó fentiekben feltüntetett e-mail címén, vagy a Honlapon elérhető formanyomtatvány használatával. Elállás esetén Eladó egyértelmű visszaigazolást küld a Vásárló e-mail címére az elállási nyilatkozat beérkezéséről.

7.9. Az sms-ben vagy telefonon közölt elállás nem minősül joghatályosnak.

7.10. A termékekre vonatkozó kérdéseket, a rendelés státuszáról való értesítést, a vásárlástól való elállást és az esetleges hibákat e-mailben vagy telefonon jelezhetik.

7.11. Az Eladó tájékoztatást ad arról és kifejezetten felhívja a figyelmét a vele szerződő harmadik személyeknek, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rend. alapján a fogyasztókat az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén megillető elállási jog vonatkozásában fogyasztónak a hivatkozott Kormányrendelet 4. § 2. pontjában foglalt utaló szabállyal hivatkozott Polgári Törvénykönyvről szóló 8:1. § (1) bekezdés 3. pont alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül. Külön felhívja Eladó a vele szerződő harmadik személyek figyelmét, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rend. hatálya a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésekre (fogyasztói szerződésekre) terjed ki.

8. JÓTÁLLÁS

8.1. A jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat) a terméket kísérő jótállási jegy tartalmazza. Amennyiben a termékhez nincs külön jótállási jegy, akkor a számla tekintendő jótállási jegynek.

8.2. A vásárló reklamációval élhet a visszaküldéséhez csatolt hibaleírással, vagy Honlapon elérhető reklamációs nyomtatvánnyal.  Reklamáció esetén a termék visszajuttatásának módjáról egyeztess kollégánkkal, a raktár címét és az „Atáska-reklamáció” feliratot jól láthatóan fel kell tüntetni a csomagon. A vásárló az áru beérkezésétől számított 5 munkanapon belül értesítést kap Eladótól a reklamáció kezeléséről.

8.3. Eladó a garanciális jogok érvényesítése körében önállóan jár el, a terméket cseréli, amennyiben erre a raktárkészlet lehetőséget ad. A termék cseréjére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a termék sérülésmentes. Ha a termék hibája nem garanciális jellegű vagy a reklamáció jogszabály szerint nem elfogadható, akkor a reklamációra adott véleménnyel együtt visszaküldésre kerül portósan a Vásárló részére. Ha a visszaküldés meghiúsul, a terméket az Eladó felelős őrzésbe veszi és a Vásárlót értesíti arról, hogy a hibára a jótállási kötelezettség nem vonatkozik. Ebben az esetben a Vásárló a terméket köteles átvenni az esetleges felmerült fuvarozási / futár illetve tárolási költségek megtérítésével egyidejűleg.

8.4. A reklamáció jogszabály szerint nem elfogadható, nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák miatt. A hibára a jótállási kötelezettség nem vonatkozik. A garancia csak a gyártási hibákra terjed ki és nem tartalmazza a nem megfelelő használatból eredő károkat úgy, mint szokatlan elemekkel való közlekedés, hanyagság, baleset, kopás, extrém hőmérséklet, oldószerek, savak, víz, a termék normál elhasználódása vagy szállítási károk (például légitársaság által).

8.5. "A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) a fogyasztó fogalmát leszűkítette kizárólag olyan természetes személyekre, akik szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el. Ehhez kapcsolódó szintén fontos változás, hogy bevezetésre került a vállalkozás fogalma is, melyet a törvény a fogyasztó „ellentéteként” definiál: vállalkozásnak tehát a szakmája, önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében eljáró személy minősül. A hivatkozott változásokat a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. és 4. pontjaiban találja meg.

Amennyiben Ön vásárlásakor ÁFA-s számlát kér – azaz gazdasági tevékenysége körében vásárol – vállalkozásnak minősül, ami alapján a vonatkozó jogszabályok szerint a fogyasztókhoz képest kevesebb szavatossági igényérvényesítési lehetősége van.

Jótállási jegyet a jogszabályon alapuló jótállás esetében, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: „Rendelet”) megfelelően köteles Társaságunk kiállítani. A Rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján azonban a jótállási igényt csak fogyasztó érvényesíthet, vállalkozás nem: „A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.” Ezért, ha valaki ÁFA-s számla igényét jelzi, annak Társaságunk a jogszabály erejénél fogva nem adhat jótállási jegyet.

Vállalkozásként, amennyiben Társaságunknál hibás terméket vásárol, a Ptk.-ban foglalt kellékszavatossági jogát érvényesítheti a vásárlástól számított 1 éves elévülési határidőn belül. Vállalkozásként ezt a jogát úgy tudja érvényesíteni, ha bizonyítja, hogy a hiba oka már a vásárláskor megvolt a termékben és ezt nem a rendeltetésellenes használat okozta. Ennek bizonyítására független szakértői vélemény bekérése szükséges."

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. A Vásárló esetleges a fogyasztói panaszait az Eladónál írásban érvényesítheti, a fentiekben megjelölt elérhetőségeken. A panaszkezelésben a Vásárló által megadott email címre illetve az Eladó e-mail címére küldött elektronikus levélben történő közlést a felek joghatályosnak fogadják el. A vásárlói panasz elutasítása esetén a Vásárló a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat, vagy az egyes területi kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezheti .  A fogyasztóvédelmi képviselet térítésmentesen képviseli a vásárlók jogait, fogyasztóvédelmi képviselő az önkormányzatoknál is elérhető. Az ODR az EU vásárlóinak interaktív fogyasztóvédelmi platformja, melynek segítségével a Vásárló panaszt tehet ezen a címen: ec.europa.eu/consumers/odr.  

9.2. A Honlapon történő böngészéshez nem szükséges regisztráció. A Honlapon történő megrendelés önkéntes regisztrációval lehetséges. A Vásárló a regisztráció során megadja személyes adatait és feljogosítja az Eladót azok tárolására, kezelésére. A Vásárló a regisztrációval feljogosítja az Eladó arra, hogy megadott személyes adatait az Eladó munkatársainak, továbbá a szállítást lebonyolító harmadik személynek átadja. A Vásárló a regisztrációnál megadott adatait bármikor módosíthatja vagy azok törlését kérheti írásban, az Eladó e-mail címére küldött levélben.

9.3. A Vásárló a regisztráció során jelszót választ, amelyet köteles gondosan megőrizni. Az olyan megrendelésért, amelyet a Honlapra a Vásárló jelszavával belépve tettek, a Vásárló felelős.

9.4. A regisztráció során megadott adatok helyességéért, valódiságáért és teljességéért a Vásárló felelős. Amennyiben az Eladónak hitelt érdemlően tudomására jut, hogy a megadott adatok valótlanok, úgy azonnali hatállyal kezdeményezheti az információ valódiságának ellenőrzését. Az erre irányuló kísérlet eredménytelensége esetén az Eladó jogosult a regisztrált Vásárló által leadott megrendelést törölni, továbbá a hozzáférést részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

9.5. A regisztrációval a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a Vásárlóval kapcsolatba lépjen, esetenként tájékoztassa a Honlappal kapcsolatos változásokról, fontos információkról. A Vásárló kereskedelmi jellegű ajánlatok megküldéséhez és hírlevél fogadásához a regisztrációval automatikusan hozzájárul, azonban a hírlevél végén lévő erre szolgáló link segítségével bármikor leiratkozhat arról.

9.6. A Honlapon az Eladó által közzétett tartalom (cikkek, fotók, grafikák és egyéb szerzői joggal védett anyagok, a weboldal megjelenése, design-ja, szerkesztési elve, kódjai, az üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósításuk, a védjegyek, logót, kereskedelmi megnevezések) az Eladó szellemi tulajdonát vagy a termékek gyártóinak tulajdonát képezik. A Honlapon feltüntetett árujelzések és márkanevek a jogos tulajdonosaikat illetik és Eladó csak információs céllal publikálja azokat.

9.7. Az Eladó által közzétett, harmadik személyek szellemi tulajdonát (pl.: idézetek, fényképek, grafikai tartalmak, védjegyek, logók, domain nevek, stb.) képező tartalom felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény keretein belül történhet. Minden, ezen túlmenő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.
Szigorúan tilos a Honlapon található bármely tartalom bármilyen módszerrel történő sokszorosítása, másolása, publikálása, módosítása, beleértve az elektronikus készülék útján történő eljárásokat is. Kivétel ez alól, ha rendelkezik az Eladó előzetes, írásbeli engedélyével, vagy ha ezt az Eladó a Honlapon feltüntetve kifejezetten lehetővé teszi. E tilalom vonatkozik különösen a Honlapon található szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, videó és hanganyagokra. Szigorúan tilos a Honlap tartalmán alapuló vagy onnan eredő bármilyen anyag vagy mű készítése, létrehozása.

9.8. A Honlap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

9.9. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítsa. A módosítás a Honlapon történő közzététellel válik hatályossá. Visszamenőleges hatályú módosításra nincs lehetőség.

9.10. A felek esetleges jogvitáikat a fentiekben megjelölt peren kívüli lehetőségekkel próbálják meg elsődlegesen rendezni. Esetleges peres jogvitáira a magyar polgári perrendtartás szabályai szerint hatáskörrel és illetékeséggel rendelkező bíróság jár el.

9.11. A szolgáltatás igénybevételéhez internetes elérhetőség, hiperhivatkozást kezelő böngészőprogram (Internet Explorer, Opera, FireFox, Google Chrome vagy hasonló alkalmazás) és email fiók szükséges.

9.12. A tárhelyszolgáltató székhelye: UNAS Online Kft. Sopron, Kőszegi út 14. e-mail címe: unas@unas.hu .

10. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

10.1. Üzemeltető mint adatkezelő kötelezi magát, hogy betartja a szerződés alkalmazása során az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben és a szerzői jogokról szóló jogszabályokban foglalt kötelezettségeket.

10.2. Üzemeltető kötelezi magát, hogy adatfeldolgozása során megtartja a személyes adatok épségére, illetéktelenek hozzáférésének és a jogszerűtlen adatkezelésnek a megakadályozására vonatkozó kötelezettségeket, különösen a személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelésének a hozzájárulás visszavonása miatti haladéktalan megszűntetését, ilyen esetben az érintett adatok törlését, valamint a kezelt adatok tárolásának rendszeres, de legalább évenkénti felülvizsgálatát.

10.3. Eladó a szerződés kapcsán tudomására jutott információkat üzleti titokként kezeli, tartózkodik minden olyan magatartástól, amely lehetővé tenné azok illetéktelenek részére történő eljutását.

10.4. Eladó adatkezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. Amennyiben a Vásárló nem saját személyes adatait adja meg, úgy az ő kötelezettsége, hogy az érintett hozzájárulását beszerezze.

10.5. Eladó a honlapra látogatók személyes adatait nem rögzíti, de a Vásárlók IP címe rögzítésre kerül. Az on-line vásárlás során Vásárló személyes adatokat ad meg. Az adatkezelés célja a megrendelés teljesítése, kapcsolatfelvétel, jogalapját az érintett hozzájárulása teremti meg. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, dátum. Az adatkezelés időtartama a garanciális kötelezettségekre tekintettel 1 év.

10.6. Az üzemeltető a honlapon úgynevezett cookie-kat (sütiket) alkalmaz, amely egy adat elhelyezését és visszaolvasását jelenti. Ennek alkalmazásához Vásárló a megrendeléssel hozzájárul. Ennek a műveletnek a célja a felhasználók azonosítása, megkülönböztetése, látogatási útvonalának rögzítése és analitikai műveletek végzése. Az adatkezelés időtartama 2 év. A sütik alkalmazását internetes böngészőjében a Vásárló letilthatja.

10.7. A honlapon keresztül megadott adatok kezelése az adatkezelő és az adatfeldolgozók székhelyein történik. A személyes adatok kezelése során Üzemeltető olyan informatikai eszközöket üzemeltet, amelyek biztosítják, hogy az adatokhoz jogosulatlanul ne lehessen hozzáférni és az adatok változatlanul megőrzése kerülhessenek. Az adatok biztonságát szerverszintű védelmi megoldás garantálja, a honlapmotor két faktoros azonosítással és BCrypt titkosítással védi a jelszót,  a honlap HTTPS titkosítású szerveren szolgálja ki a Vásárlókat.

10.8. A megrendelések teljesítése körében adatfeldolgozónak minősülnek Eladó alkalmazottai. Üzemeltető fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, ilyen esetben legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor erről Vásárlót elektronikus úton tájékoztatni köteles.

10.9. Vásárló elektronikus levélben tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti adatainak javítását illetve törlését. Eladó a személyes adatot kérésre törli, egyéb esetekben is, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adat hiányos vagy téves, nem javítható, vagy ha az adatkezelés célja megszűnt, határideje lejárt, vagy ha azt hatóság vagy bíróság elrendelte. Vásárló jogorvoslatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt kereshet. (Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, 1125)

10.10. A személyre szabott kommunikáció és ajánlatok profilozásával, nyomon követésével és küldésével a Retargeting.biz-ot (székhelye: 178 Vasile Lascar utca, 2. emelet, 2. kerület, Bukarest, Románia, ÁFA szám: RO34270947, azonosító szám: J40 /3525/23.03.2015, email: info@retargeting.biz, telefon: + 40-727-383-165), az e-kereskedelemre szánt marketingautomatizálási szoftver használjuk.

10.11. Ezek a tevékenységek nem rendelkeznek joghatással vagy hasonlóan jelentős hatással a felhasználókra. Ennek a profilnak az egyetlen következménye, hogy a felhasználó kedvezményeket és személyre szabott marketingajánlatokat kapjon. A felhasználó elutasíthatja ezt a profilkészítést vagy a kereskedelmi kommunikáció fogadását, annak hatása nélkül, hogy nem kap kedvezményeket vagy személyre szabott marketingajánlatokat.

10.12. A Retargeting.biz feldolgozása, nyomon követése (profilkészítés) és interakció céljából a Retargeting.biz-nak automatikusan meg kell gyűjtenie és tárolnia a következő személyes adatokat: az ügyfél e-mail címét, telefonszámát, nevét, nemét, címét, szülővárosát, születési dátumát , rendelési azonosító, megyeszékhely, kedvezménykód, kedvezménykód érték, megrendelési érték, szállítási költségek, termékárak, termékváltozatok, IP, böngésző, eszköz, operációs rendszer, cookie, IP-cím miatt, időbélyeg, megtekintett oldalak, kategóriák, márka , termék, kattintson a képre, az egérrel a kosárba, az egérmutatóra, a görgetés felfelé és lefelé, kosárba helyezés, kosárba helyezés, változatválasztás, hozzáadás a kívánsághoz, megjegyzés, Facebook kedvelés, súgóoldal látogatás.

10.13. A célzott személyek csoportjai a kiválasztott szolgáltatásnak megfelelően a látogatók, a regisztrált felhasználók és az ezen a weboldalon található ügyfelek. A látogatók adatai 2 hónapig tárolódnak, a regisztrált felhasználók és az ügyfelek adatait 3 évig tárolják.

10.14. A Szolgáltatás nyújtása az Ügyfél számára, a Retargeting.biz az EGT-ben és az USA-ban (csak a push üzenetekhez) tartozó harmadik fél szolgáltatókat (alvállalkozók) használja, és a személyes adatok átadása az EU-USA Privacy Shielden alapul; az adatokat csak a két fél közötti szerződés során tárolják / tárolják.

10.15. Cookie-k: ezen a webhelyen első fél cookie-t kell használnia, ami hozzáférést biztosít a Retargeting.biz számára az információkhoz. Ezt a cookie-t erre a weboldalra helyezi és így csak ezen a weboldalon használható. Ennek következtében ezen a weboldalon a felhasználók belső nyomon követése és a más webhelyek nyomon követése közötti kapcsolat technikailag nem lehetséges.

10.16. Ha visszavonja vagy lemondja a Retargeting.biz-t, küldjön egy e-mailt a következő címre: info@ataska.hu

11. A WEBÁRUHÁZ FELHASZNÁLÓI SZEMÉLYES ADATAINAK ADATKEZELÉSÉRŐL SZÓLÓ INFORMÁCIÓK

11.1. Az alábbi információ a Felhasználó rendelkezésére áll akkor is, amikor személyes adatait a webáruház weboldalán gyűjti.

11.2. A felhasználó személyes adatainak adminisztrátora – az Atáska Web Kft. Az adminisztrátor feldolgozza a Webáruház Felhasználóinak személyes adatait a 2016. április 27-i Általános személyi adatvédelmi rendelet ("GDPR") rendelkezéseinek megfelelően

11.3. Az adatvédelmi felügyelő elérhetősége: info@ataska.hu, illetve: az Atáska Web Kft. adatvédelmi felügyelője.

11.4. A webáruház személyes adatainak kezelése következő mértékben történik: (I) a Felhasználóval megkötött a Webáruház termékei értékesítését illető szerződések végrehajtása érdekében – ebben az esetben az adatok kezelésének alapjául az Adminisztrátorral a Webáruház Szabályai elfogadása révén kötött szerződés fog szolgálni; (Ii) a Webáruház Felhasznál által felhasználói fiókjának vezetéséhez –  ebben az esetben az adatkezelés alapjául az adminisztrátor a fiók  és a webáruház szabályai elfogadása révén  kötött szerződés fog szolgálni;  (Ii)  reklamációk értékelésének folyamatához –  ebben az esetben az adatkezelés alapjául az Adminisztrátor  a garanciáról szóló és az értékesített cikkek hibáiról szóló rendelkezés szerinti kötelezettségei szolgálnak; (Iii) amennyiben a Felhasználó külön beleegyezését adta,  akkor a Felhasználó e-mail-re vagy a telefonszámára kereskedelmi  információ küldhető,  ami a webáruházban  értékesítéshez ajánlott termékeket illeti,  beleértve a reklámajánlatokat –  ebben az esetben a Felhasználó  adatainak kezelése alapjául a beleegyezése szolgál,  mely nem minősül kötelezőnek és bármikor felfüggeszthető; azzal a céllal, hogy a Felhasználónak személyre szabott marketingüzenetek weboldalára irányítva legyenek,  például, termék vásárlásának formájában a profilozás  alkalmazásával, az üzenetek a Felhasználó vásárlásainak elemzése alapján  készülnek – ebben az esetben a Felhasználó  adatainak kezelése alapjául az adminisztrátor személyes érdeke fog szolgálni,  mely a webáruház által ajánlott termékek marketingén alapszik; (v) a marketing céljával –  a Felhasználó által jelölt kézbesítésre szánt címe szerint az adminisztrátor időnként információt fog küldeni a Ataska.hu  Webáruház ajánlatairól,  illetve a kereskedelmi partnerei ajánlatairól – ebben az esetben a Felhasználó  adatainak kezelése alapjául az Adminisztrátor, illetve partnerei törvényes érdeke fog szolgálni,  mely az ajánlatban jelölt termékek marketingén alapszik; a Felhasználó bármikor tiltakozhat személyes adatainak feldolgozásával ezzel kapcsolatban azáltal, hogy kapcsolatba lép a Webáruházzal, (vi) az Adminisztrátor belső igényei számára szükséges statisztikai célokra –  ebben az esetben az adatkezelés alapjául az Adminisztrátor törvényes érdeke fog szolgálni,  mely az információgyűjtésen  alapszik,  ami a tevékenység fejlesztéséhez és a szolgáltatások  adaptálásához szükséges a webáruház felhasználói  igénynek megfelelően, (v[[) az Adminisztrátor által kötelezettségei végrehajtásának igazolása céljával és a kötelezettségek végrehajtási céllal,  valamint az  Adminisztrátorral szemben nyújtandó követelések  elleni védelem céllal,  a csalás megakadályozásának  vagy felderítésének céljából – ebben az esetben a felhasználó  adatainak kezelése alapjául az Adminisztrátor törvényes  érdeke  fog szolgálni, aminek minősül a jogvédelem,  a kötelezettségek teljesítésének igazolása és ennek megfelelően az Adminisztrátor által ügyfeleitől történő megfelelő Díjazás elfogadása.

11.5. A webáruházban történő vásárlások végrehajtásánál a Felhasználó megadja egyes személyes adatát, ami szükséges az adásvételi szerződés teljesítéséhez.

A rendelés végrehajtásához szükséges adatok megadásának megtagadása az adásvételi szerződés végrehajtásának lehetetlenségével jár. Nem kötelező a Felhasználó beleegyezése arra, hogy az e-mail címére vagy telefonszámára kereskedelmi információt kapjon az adásvételi szerződés végrehajtásához. Ha beleegyezését fejezi ki, az bármikor visszavonható. A beleegyezés visszavonása nem érinti a visszavonás előtti feldolgozás jogszerűségét.

11.6. Az Adminisztrátor a Felhasználónak a személyes adatait  azok a szubjektumok számára ad,  amelyek együttműködnek velünk a  Felhasználó által vásárolt termékeket  illető adásvételi szerződés végrehajtásánál, beleértve a vásárolt termékért járó fizetés beérkezését,  valamint a termék szállítását.

11.7. A Felhasználó által átadott személyes adatok  feldolgozandók az idő alatt, amely szükséges az adásvételi szerződés végrehajtásához,  valamint a reklamációs követelések  teljesítéséhez,  illetve az Adminisztrátor  kötelezettségei végrehajtásának igazolásához,  továbbá a követelések végrehajtásához vagy az Adminisztrátorral szemben nyújtott igényektől történő védelemhez –  legfeljebb 10  év a Felhasználó által személyes adatai Adminisztrátornak történő átadásától számítva.

11.8. A GDPR-ban meghatározott elvekkel összhangban a Felhasználó az Adminisztrátor által feldolgozandó adatait illetően a webáruházzal kapcsolatban következő jogokkal  rendelkezik: az adatokhoz történő hozzáférési jog, azok frissítése, az adatokat áthelyezését illető követelési jog,  azok törlése, ellenvetés az adatkezeléssel kapcsán,  valamint az adatkezelés korlátozását illetően jog.

11.9. A Felhasználónak jogában áll panasszal fordulni a személyes adatok védelmére szolgáló Hivatal Elnökéhez az Adminisztrátor által Felhasználó személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban.

12. AZ ATÁSKA HŰSÉGPROGRAM FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

12.1. Az Áruházban történő hírlevélre feliratkozással a Vevő automatikusan belép az ATASKA hűségprogramba. A klubtagoknak a programban 10%-os kupon kód kedvezmény kerül kiállításra, melyet egy vásárlásuk után használhatnak. A kedvezmény összegének felhasználási feltételei alább. 

12.2. A kupon kedvezmény összege nem vehető fel készpénzben. A kedvezmény összege felszámolásra kerül és egész összegekre kerül kerekítésre a matematika szabályai szerint.

12.3. A kedvezmény felhasználható a teljes árú termékekre azzal a feltétellel, ha a vásárlás meghaladja a 10.000 Forintot.

12.4. A vásárló egyszer használhatja a kedvezménye összegét.

12.5. Az adásvétel realizációja annak kifizetésétől számit befejezettnek.

12.6. Az adott kedvezménykupon kiállításuktól számitva a felhasználásáig érvényes, utána törlésre kerülnek, ami nem befolyásolja a későbbiekben felszámolásra került kedvezményeket.

12.7. Visszaküldött áru esetén, melyben a kedvezmény fel lett használva ( beleértve a reklamációból adódó visszatéritést is ) a felhasznált kedvezmény visszakerül a klubtag számlájára.

12.8. A vásárló hűségprogram az ataska.hu más akcióival nem összevonható.

12.9. A klubtagoknak időszakos kedvezmények is a rendelkezésére állnak ( ingyenes kiszállítási kupon, további kedvezmény kuponok, stb.. ). Az időszakos akciók az oldalon és információs anyagokban lesznek feltüntetve.

12.10. A szervező fenntartja  a szabályzat változtatásának jogát azon felhasználók jogainak  korlátozása nélkül, melyek a változás előtti feltételek szerint szereztek jogot. A szabályzat változtatásai fel lesznek tüntetve az ataska.hu oldalán.

12.11. A szervező fenntartja a klub bezárásának a jogát bármely pillanatban, figyelembe véve a klubtagok szerzett jogait. A klub bezárása vagy felfüggesztése után hűségpontok már nem szerezhetőek, viszont a már megszerzett pontok, a felhasználásig érvényesek, felhasználhatóak. 

12.12. A klubtagnak joga van a szabályzatnak megfelelően, legfőképpen a hűségpontokkal és a kedvezményekkel kapcsolatos a reklamációhoz. A reklamációnak a sérelemtől számított 14 napon belül meg kell történnie. A reklamációt postai úton, futárral, személyesen vagy az info@ataska.hu-ra küldött e-mailben, továbbá a formanyomtatványon keresztül az https://ataska.hu/kapcsolatfelvetel linken, „ataska reklamáció” megnevezéssel.

13. LETÖLTÉSEK

A nyilatkozat frissített verziója 2021.03.18-tól érvényes.

Adatkezelési tájékoztató
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Személyes adatok kezelésének szabályai az Atáska Web Kft.-nél.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Nagy hangsúlyt fektetünk a személyes adataid védelmére és felhasználására az adatvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően a 2016.04.27-i adatvédelmi rendelet alapján („GDPR”). Célunk, hogy megfelelő információt és kontrollt nyújtsunk számodra az adataid kezeléséről és az ehhez kapcsolódó jogi szabályozásról, hogy ez által felvilágosítást nyújtsunk arról, milyen lépéseket tudsz tenni személyes adataid kezelésével kapcsolatban.
Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan kezeljük személyes adataidat, milyen biztonsági követelményeknek felel meg adatkezelésünk és kinek adunk felhatalmazást azok használatára. Amennyiben további információra lenne szükséget írd meg az info@ataska.hu email címre.

MILYEN MÓDON JUTUNK HOZZÁ ADATAIDHOZ?
Személyes adataidathoz abban esetben jutunk hozzá, ha vásároltál online boltunkban és a rendeléshez szükséges adatokat megadtad www.ataska.hu ( Bolt ) vagy bármilyen más úton ezt oldalunkon megadtad. Internetes oldalunk működési szabályzatát az alábbi linken tudod megnézni ITT.

KI KEZELI SZEMÉLYES ADATAIDAT?

Adataid kezelését az ATÁSKA WEB KFT. (székhelycím: 2040 Budaörs Gervay Mihály utca 2., Nyilvántartást vezető hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-09-215929, Adószám: 27955051-2-13), Későbbiekben „Adminisztrátor”-ként hivatkozunk rá.

HOGYAN VEHETEM FEL A KAPCSOLATOT AZ ADATVÉDELMI REFERENSSEL?

Az adatvédelmi referens elérhetősége:
info@ataska.hu

+36 70 638 2910

HOGYAN KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIDAT?

Amennyiben üzletünk szolgáltatásaid igénybeveszed, adataidat az alábbi módon kezeljük:

a) Amennyiben vásároltál üzletünkben, vételi szerződést kötöttél velünk a szerződési feltételek szerint, úgy a szerződésben foglalt személyes adataid szükségesek a szerződés megkötéséhez. Ebben az esetben a lehető legtöbb adatra van szükségünk, hogy a rendelés akadálymentesen eljusson hozzád. Személyes adataid megadása nem kötelező, de elengedhetetlen a vételi szerződésben foglalt feltételek és a kiszállítás teljesüléséhez.

b) Az ügyfélfiókod kezelésének alapja az üzletszabályzatnak megfelelő szerződés, melyet az adminisztrátorrak kötsz, amikor létrehozod a fiókot. Az ügyfélfiók létrehozása lehetővé teszi számodra, hogy hozzáférj személyes adataidhoz, betekintést nyerj vásárlásaid részleteibe, továbbá némely adatok kezelősi módját is megválaszthatod. Személyes adataid megadása nem kötelező, de elengedhetetlen a szerződés megkötéséhez.

c) A megvásárolt áru hibáival kapcsolatos reklamáció ügyintézése az adminisztrátor feladata, melyrnek a törvényi formában megfogalmazott módon köteles eleget tenni. A reklamáció szakszerű elindításának elengedhetetlen része az általad figyelmesen kitöltött reklamációs űrlap.

d) Amennyiben engedélyezed és igényt tartasz rá, az általad megadott email címre termékeinkről és aktuális akcióinkról kereskedelmi tartalmú hírleveket küldünk számodra. A hírlevélről bármikor leiratkozhatsz, nem kötelező a szolgáltatás igénybevétele és a leiratkzás semmilyen esetben sem befolyásolja a már a hírlevél leiratkozás előtt megadott adataid védelmét. Hírlevélről a levélben megadott linken vagy az oldalunkon tudsz leiratkozni

e) Amennyiben külön engedélyezed, kereskedelmi információt, ajánlatunkról és akcióinkról mobiltelefonon keresztül is küldhetünk Neked. Ezt a felhatalmazást bármikor visszavonhatod, ennek módját fent megtalálhatod, vagy kapcsolatfelvétel útján is megteheted. A felhatalmazás visszavonása semmilyen formában nem befolyásolja adatkezelésedet a visszavonást megelőző időszakra.

f) Profilvizsgálat útján egyéni üzleti ajánlatokat irányítunk feléd, melyek az oldalunkra irányítanak. Az egyéni ajánlatokat keresési és vásárlási szokásaid elemzése alapján küldjük, ebben az esetben adataid felhasználásához az adminisztrátornak törvény adta joga van marketing tevékenységet folytatnia az üzlet saját árukínálatának és beszállítóinak kínálatának reklámozására.

g) Marketing céllal, időröl időre küldhetünk információt az answear.hu oldalon található termékekről és üzleti partnereink ajánlataiből. Ennek alapja a jogszabályban foglalt, partnereink és saját üzleti érdekeinknek megfelelő marketing tevékenység. Amennyiben nem tartasz igényt marketing anyagainkra, bármely pillanatban visszavonhatod felhatalmazásodat, ezt megteheted úgy, hogy felveszed vetünk a kapcsolatot, vagy az ITT megadott linken keresztül.

h) Az adminisztrátor belső, statisztikai célból - melyre törvényben meghatározott joga van - adatokat gyűjthet, melyek üzleti tevékenységének kiterjesztésére, az üzlet vevőinek igényei szerinti kialakításában segítheti.

i) Szolgáltatásunk ellátásának megerősítése és annak védelmében külső hatásokkal szemben, például jogtalan tevékenységet folytató egyének, csalások felderítése és megelőzése érdekében személyes adataid használata az adminisztrátor saját üzleti érdekeinek és a jogszabályok betartása mellett kezeli, hogy megkaphassa a szolgáltatás ellenértékét az ügyfeleitől.

Átlátható adatkezelést biztosítunk személyes adataid kezelésében. Amennyiben kérdéseid merülnek fel a feltételekkel vagy a folyamatokkal kapcsolatban, vedd fel velünk a kapcsolatot.
Személyes adataidat törvényesen, ügyelve azok érvényességére és aktualitására, kezeljük. Ennek érdekében időnként emailt küldünk az általad megadott címre azzal a kéréssel, hogy frissítsd adataidat rendszerünkben.
Személyes adataid nem használjuk fel automatikus, beleegyezésed nélküli döntésekhez.

KÖTELEZŐ MEGADNI A SZEMÉLYES ADATOKAT?
Azt, hogy milyen személyes adatot kívánsz megadni magadról, az csak rajtad múlik, viszont vedd figyelembe, hogy bizonyos adatok elengedhetetlenek a szerződéskötéshez, vannak olyan adatok, amik nélkül nem tudjuk teljesíteni megrendeléseidet.
Amennyiben a rendeléshez szükéges adatokat nem biztosítod, őgy a rendelésed meghiúsul.
Nem kell emailben vagy telefonon történő üzleti információk szolgáltatásához felhatalmazást adnod, rendelésed ettől függetlenül is realizálódik. Amennyiben felhatalmazol minkek marketing anyagok küldésére, felhatalmazásodat bármikor visszavonhatod.

KINEK BIZTOSÍTUNK HOZZÁFÉRÉST SZEMÉLYES ADATAIDHOZ?

Olyan alanyoknak biztosítjuk személyes adataidat használatra, akik együtt dolgoznak velünk azon, hogy rendelésed sikeresen célba érjen:

a) Az általad kiválasztott kiszállítási mód függvényében adataid a listában felsorolt alanyok egyikének bocsájtjuk rendelkezésére:
• GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

• esetleges jövőbeni kézbesítési móddal foglalkozó cég

b) Az általad megválasztott fizetési mód függvényében, az alábbi alanyoknak biztosítjuk rendelkezésére személyes adataidat
• Utánvét esetén a szállítmányozó cégnek, melyet a pénz átvételével megbíztunk
• Barion Payment Zrt. – amennyiben az internetes fizetési módot választottad,
• más beszedéssel foglalkozó pénzügyi tevékenységet folytató entitással, mely jogosult az általunk értékesített áru ellenértékének beszedésére

c) Amennyiben felhatalmazol minket üzleti informéciók e-mailben vagy telefonon történő küldésére, úgy az információk küldésével alább megbízottakat is felhatalmazzuk adataid használatára:
• UNAS Online Kft.,
• mailchimp.com

d) A weboldalt üzemeltető cég könyvelője: West Finance Audit Kft., 9700 Szombathely, Kiskar utca 1 1/2, Adószám: 14130193-2-18. (Csak a számlákon szereplő adatokhoz fér hozzá: név/cím, cégnév/székhelycím.)

e) Továbbá adataidat azok részére is biztosítjuk, akiket megbíztunk ügyfeleink adatainak kezelésével, ami elengedhetetlen internetes értékesítéssel foglalkozók számára: UNAS Online Kft.

f) Más, a fent felsorolt kategóriába tartoző alanyok számára is biztosíthatjuk adataidat, amennyiben erre jogosultságot biztosítunk.

MEDDIG TÁROLJUK SZEMÉLYES ADATAIDAT?

Az alábbi időszakban kezeljük az általad megadott személyes adataidat:

a) Adataidat a szerződés teljesítéséig, a reklamációs idő lejártáig, a szerződéshez kötődő jogi felelősség és vitathatóság lejártáig, de nem hosszabb ideig mint 10 évig az adatok megadásától számítva.

b) Amennyiben megszünteted ügyfélfiókodat, úgy adataidat kötelességeink ellátásáig és a szerződések vitathatóságának elévüléséig, de nem tovább mint 10 évig tároljuk attól a naptól számítva, hogy biztosítottad számunkra személyes adataidat.

HOGYAN VÉDJÜK ADATAIDAT?
Rengeteg informatikai és szervezeti védelmet nyújtunk, hogy minimalizáljuk az adatok kiszivárgását, sérülését és összekeveredését. Firewall, anti vírus, spam szürők, több szintű biztonsági mentések és belső adatokhoz való hozzáférési rendszet nyújt védelmet. Üzletünk nagyon magas szintú védelmet biztosít web applikációknak, firewallnak köszönhetően ( WAF ) továbbá DdoS-al szembeni védelemmel. Magas szintű HTTPS/SSL kapcsolattal bírunk, gondosan kiválasztott hosting partnerünk ISO 9001 és AQAP-2110 minőségben, ezen felül AQAP-2110 információvédelmi bizonylattal is rendelkezik. Vedd figyelembe, hogy az internet mindig tartogat rizikófaktorokat, melyekkel szemben mi folyamatos fejlesztések, szervezeti egységek, rendszeres átvilágítások, ellenőrzések, frissítések, kritikus pontok fokozott figyelme árán felvesszük a küzdelmet és minimalizáljuk külső veszélyt.

MILYEN JOGOKKAL ÉLHETSZ AZ ÁLTALUNK FELHASZNÁLT SZEMÉLYES ADATAID KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN?
A GDPR-nak megfelelően megillet egy sor jog, ami a Te személyes adataid megadására vonatkozik:

a) Információhoz való jog, milyen módon vannak személyes adataid kezelve - amebbyiben kérdéseid merülnének fel, úgy ezeket az oldalunkon található elérhetőségen keresztül, vagy info@ataska.hu címre küldött e-mailben tudod feltenni. Készséggel válaszolunk.

b) Adatok hozzáférésének és frissítésének joga – mindig hozzáférhetsz személyes adataidhoz ügyfélfiókodon keresztül. Változtathatod és aktualizálhatod adataidat. Amennyiben nem rendelkezel ügyfélfiókkal, úgy általunk tárolt adataidat lekérheted az oldalon lévő kapcsolaton vagy az adatvédelmi referensünkőn keresztül. Átadjuk az adataidra vonatkozó információkat és kérésed szerint aktualizáljuk is.

c) A GDPR-nak megfelelően az alábbi jogok illetnek még meg:
• Adatok törlése – amennyiben szeretnéd törölni adataidat ezt megtehete ügyfélfiókodon keresztül vagy felveheted velünk a kapcsolatot, hogy ezt tegyük meg. Felhívjuk figyelmedet, hogy abban az esetben, ha jogi procedúra vagy ügy kapcsán a saját védelmünkben szükségünk lehet adataidra, úgy azok törlését visszautasíthatjuk.
• Utasítás adataid használatának korlátozására
• Adato használatának vétőzása adataid kezelése abban az esetben, ha ez az adminisztrátor megalapozott üzleti érdekéből vagy közérdekből történik.
• Meghatalmazás visszavonása, amennyiben az adatok a felhatalmazásod szerint vannak kezelve
• Adatok áthelyezése, Amennyiben az a szerződésben foglaltak szerint vagy a beleegyezéseddel történik.

Jogaidat érvényesítheted, ha felveszed a kapcsolatot adatvédelmi referensünkkel (info@ataska.hu), vagy az oldalon található linken keresztül ITT.

MENNYI IDŐN BELÜL KAPSZ TŐLÜNK VÁLASZT?
Személyes adataidra vonatkozó kéréseidre igyekszünk mihamarabb választ adni, de legfeljebb a kéréstől számítva 30 napon belül megválaszoljuk kérdéseidet vagy értesítünk a válaszadás idejének hosszabbodásáról, melynek okáró felvilágosítást nyújtunk számodra. Amennyiben kételyünk támad arról, hogy nem Te tetted fel a kérdéseket úgy kérdéseket tehetünk fel számodra, hogy megbizonyosodjunk kilétedről.

INFORMÁCIÓ A PANASZOS ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ HATÓSÁGRÓL
Amennyiben úgy érzed, hogy adataidat jogszerútlenül kezeljük, úgy panaszoddal az adatvédelmi hatósághoz fordulhatsz.

Jamennyiben kérdésed merülne fel az adatkezelésünkel kapcsolatban, vagy a GDPR adta lehetőségekkel szeretnél élni, vedd fel velünk a kapcsolatot az oldalunkon található ITT linken vagy az adatvédelmi referensünkkel a info@ataska.hu címen.

 

 

INFORMÁRMÁCIÓ „SÜTIK” FELHASZNÁLÁSÁRÓL

I. DEFINICIÓK
1. Adminisztrátor - Atáska Web Kft., székhelye: 2040 Budaörs Gervay Mihály utca 2., Cégjegyzéket vezető bíróság: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága által, adószáma: 27955051-2-18, cégjegyzék szám: 18-09-114337, mely felhatalmazott elektronikus úton történő adatgyűjtésre a felhasználó eszközeiről és azok tárolásra.
2. Cookies/Sütik- felhasználó eszközén tárolt informatikai adatok, leginkább kisméretű szöveges formátumok, melyek segítségével a felhasználó igénybe tudja venni az internetes oldalak szolgáltatásait.
3. Adminisztrátor sütik- az adminisztrátor által elhelyezett sütik, melyek összefüggenek az adminisztrátor elektronikus szolgáltatásainak jelzésével a szolgáltatás által.
4. Külső sütik-az adminisztrátor partnerei által elhelyezett sütik az adminisztrátor szolgáltatásának internetes oldalán keresztül.
5. Szolgáltatás-az adminisztrátor internetes oldala vagy applikációja, melyen keresztül az adminisztrátor internetes szolgáltatását végzi a https://ataska.hu domain alatt.
6. Eszköz- elektronikus berendezés, mely a felhasználónak lehetőséget biztosít a szolgáltatáshoz.
7. Felhasználó-alany, mely a szabályzatnak és a jogi előírásoknak megfelelően jogosult elektronikus szolgáltatásokra, vagy akivel szerződés köthető elektronikus szolgáltatás igénybevételére.

II. AZ ADMINISZTRÁTORRA VONATKOZÓ FELHASZNÁLÓI ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
1. Az adminisztrátor nem adhatja el, adhatja tovább a felhasználó személyes adatait harmadik személynek vagy címzett felhasználóknak. Egyedi esetben, bírósági határozatra, ügyészségnek, rendőrségnek vagy más jogi szervnek adhat ki felhasználói adatot az adminisztrátor.
2. Egyedül a felhasználó engedélyével használható fel az általa megadott adat marketing célokra.
3. A felhasználó névtelen marad addig a pontig, míg első vásárlását véghez nem viszi a szolgáltatáson, fel nem iratkozik a hírlevélre vagy ki nem tölti a szolgáltatáson szereplő adatlapot. A fenti esetekben szükséges a telefonos adatok megadása (elektronikusan vagy bármely más módon)
4. A felhasználó online vásárlása az Ataska.hu boltjában és egyidejű regisztrációja a boltban a vonatkozó jogszabályokban meghatározott adatgyűjtésre és adattárolásra ad felhatalmazást. Természetesen ezek az információk kizárólag a megrendelések teljesítésére használhatónak fel, ehhez tartozik a vásárlás bizonylata ( számla vagy ÁFA-s számla ) és a kézbesítés. Ehhez kapcsolódóan az Ataska-nak joga van kiadni az begyűjtött adatokat kereskedelmi partnereinek, kizárólag a megrendelés teljesítése érdekében. NAIH-117982/2017

III. SÜTIK FELHASZNÁLÁSI MÓDJA

1. Az adminisztrátor által használt sütik biztonságosak a felhasználó eszközére nézve. Különösen ennek az útnak köszönhetően lehetetlen vírusok vagy más nem kívánt programok vagy káros programok telepítésére a felhasználó eszközére. Ezek a fájlok segítik felismerni a felhasználó által használt programot és egyénileg hozzáigazítani a szolgáltatást minden felhasználóhoz. A sütik tartalmazzák a származási helyük domain nevét, érvényességi ideijüket az eszközön és értéküket egyaránt.
2. Az adminisztrátor kétféle süti fájlt használ
a. Alkalmi süti: a felhasználó eszközén vannak tárolva addig a pontig, míg az oldal meg van nyitva az adott böngészőn. A felvitt adatok törlődnek a felhasználó eszközéről. Az alkalmi sütik mechanizmusukból kifolyólag nem gyűjthetnek személyes vagy bizalmas adatokat a felhasználó eszközéről.
b. Maradandó sütik: tárolásra kerülnek a felhasználó eszközén mindaddig, míg törlésre nem kerülnek. Az alkalmazás befejezése vagy a az eszköz kikapcsolásával nem kerülnek törlésre a felhasználó eszközéről. Az maradandó sütik mechanizmusukból kifolyólag nem gyűjthetnek személyes vagy bizalmas adatokat a felhasználó eszközéről.
3. A felhasználónak lehetősége van a sütik korlátozására vagy a hozzáférések korlátozására az eszközön. Ennek a lehetőségnek a kihasználása mellet a szolgáltatás továbbra is igénybevehető, kivéve azon funkcióit, melyek használatához sütikre van szükség.

IV. CÉLOK, MELYEKHEZ SÜTIK KERÜLNEK FELHASZNÁLÁSRA

1. Az adminisztrátor az alábbi célokhoz használja a sütiket
a. A szolgáltatás konfigurációja
i) a szolgáltatás hozzáigazítása a felhasználó igényeihez, továbbá az oldal optimalizációja a szolgáltatás internetes felhasználásához
ii) A felhasználó eszközének felismerése és detektálása, továbbá az internetes oldal megfelelő közvetítése a felhasználó igényeihez igazodva.
b. A felhasználó felismerése a szolgáltatásban és tevékenységének biztosítása szolgáltatásban.
i) A felhasználó tevékenységének biztosítása a szolgáltatásban ( miután bejelentkezett ) , ennek köszönhetően nem kell újra bejelentkeznie minden egyes csatlakozó oldal megnyitása során.
ii) A szolgáltatás megfelelően beállított funkciói elősegítik, kiváltképp a keresőprogram autorizációjának eredetiségét, melyen a szolgáltatás használatban van.
iii) Az adminisztrátor szolgáltatásának kiterjesztése és optimalizációja.
c. Az internetes oldalak teljes funkcionalitásához szükséges procedúrák realizációja.
i) A szolgáltatás internetes oldalainak hozzáigazítása a felhasználó preferenciái és a szolgáltatás internetes oldalainak optimalizációja. Legfőképpen ezen fájlok segítségével lehet felismerni a felhasználó eszközének alapvető paramétereit és megfelelően, az igények szerint megnyitni az internetes oldalt.
ii) A partnerprogram megfelelő használata lehetővé teszi, kiváltképp a felhasználó által a szolgáltatás internetes oldalára feltöltött anyag eredetének hitelesítését.
iii) Lehetővé teszi a szolgáltatás „parkoló” és „kosár” funkciója
d. Elemzés, vizsgálat és továbbá audit
i) Anonim statisztikák készítése, melyek elősegítik a felhasználói szokások megértését a szolgáltatás internetes használatára vonatkozóan, melynek segítségével fejleszthető az oldal struktúrája és az összetételét
e. Biztosítja a szolgáltatás biztonságát és megbízhatóságát

2. Az adminisztrátor az alábbi esetekben használja ki a külsös sütik segítséget
a. Multimédiás tartalmak használata a szolgáltatás oldalán, mely tartalmakat külső szolgáltató biztosit, például youtube.
b. Általános, anonim statisztikai adatok gyűjtése, analitikai eszközök segítségével, például Google Analytics.
c. A felhasználó preferenciáihoz állított reklámszolgáltatókon keresztüli reklámtevékenységre, például Google AdSense.
d. Bejelentkezés közösségi portálon keresztül, például Facebook.com
e. Interaktív funkciók kihasználása a szolgáltatás népszerűsitésére közösségi portálok segítségével, például Facebook.com, Pinterest.com
g. Kommunikációt elősegítő funkciók kihasználása, melyek külsös szolgáltató által vannak biztosítva.

V. ADATMENTÉS ÉS TÁROLÁS FELTÉTELEINEK MEGHATÁROZÁSA SÜTIK ÁLTAL

1. A felhasználó bármely pillanatban, önállóan átállíthatja a sütikre vonatkozó beállításokat, meghatározva a tárolásukra és letöltésükre vonatkozó feltételeket a felhasználó eszközén. Az előbbi beállításokat a felhasználó a böngészőprogramján keresztül tudja elvégezni. Ezen beállítások főleg olyan módon változtathatok, hogy gátolják az automatikus használatát a sütiknek a böngészőben vagy értesítést küldjenek minden egyes süti megjelenésekor. A süti fájlok kezelésére vonatkozó feltételek bővebben a böngészőprogramok leírásában találhatóak.
2. A felhasználó bármely pillanatban eltávolíthatja a süti fájlokat az általa használt böngészőprogramú segítségével.
3. A sütik korlátozása hatással lehet a szolgáltatás internetes oldalának némely funkciójára.

VI. HÍRLEVELEK

1. A hírlevelek engedélyezése a fiók regisztrációjakor vagy későbbiekben elektronikus úton feljogosítja az adminisztrátort a felhasználó időközi informálására a szolgáltatással kapcsolatos újdonságok, akciók, események, kiárusítások, játékok, kollekciók, események vagy bármely más, a bolttal kapcsolatos információ elektronikus továbbítására.
2. A hírleveleket bármely pillanatban ki lehet kapcsolni a „leiratkozás” gombra kattintva, mely minden elektronikus levélben megtalálható. A leiratkozás nem egyenértékű a fiók megszüntetésével.
3. Az adminisztrátor fenntarja a jogát:
- a szolgáltatásban szereplő árucikkekre vonatkozó információk és reklámjainak kiküldésére hírlevélben
- hírlevél technikai okokból történő időszakos kikapcsolására
- hírlevél küldésének indoklás nélküli beszüntetésére a felhasználó előzetes értesítésével
- fiók megszüntetésére, melynek felhasználója megsértette a felhasználó feltételeket

A nyilatkozat frissített verziója 2020.07.31-től érvényes.